pondelok 20. januára 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné hrnčeky IKEA

IKEA žiada všetkých, ktorí si kúpili cestovný hrnček TROLIGTVIS s označením „Made in India“, aby ho prestali používať. Nedávne výsledky testov ukázali, že obsah chemikálií vo výrobku môže prekračovať predpísané migračné limity. 

Riziko akéhokoľvek okamžitého negatívneho vplyvu na zdravie je veľmi nízke, avšak IKEA preventívne žiada všetkých zákazníkov, ktorí cestovný hrnček majú, aby ho vrátili do obchodného domu IKEA, kde im budú v plnej výške vrátené peniaze.


Cestovný hrnček Troligtvis sa predával od októbra 2019. Na vrátenie tovaru nie je potrebný žiadny doklad o kúpe.