pondelok 20. januára 2020

Novinka: Aplikácia pre alergikov

Za posledných 30 rokov sa v Európe predĺžila peľová sezóna približne o desať až jedenásť dní. Rastie aj počet alergikov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa na alergiu lieči každý piaty Slovák. Úrad verejného zdravotníctva SR plánuje zaviesť na Slovenskú automatizované hlásenia pre alergikov a mobilnú aplikáciu s peľovým spravodajstvom. 

Vytvorený má byť komplexný systém varovania a predpovedí na základe učiacich sa algoritmov a nastavených parametrov varovania. Systém umožní aj obyvateľom interaktívne si preveriť situáciu v inej lokalite, obdržať hlásenia a súčasťou má byť tiež mobilná aplikácia, ktorá prinesie informácie o zmenách v peľovej situácii na území SR a sezónnych rizikách, ale aj odporúčania, ako sa vyhnúť negatívnym zdravotným dosahom. Informácie budú úrady naďalej poskytovať aj prostredníctvom tlačových správ, peľového spravodajstva v médiách a všetkých relevantných internetových stránok, akou je napríklad web Slovenského hydrometeorologického ústavu alebo ÚVZ SR. Aktuality môžu v súčasnosti získavať alergici aj prostredníctvom podcastov.

Počet peľových staníc na Slovensku v pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva sa má zdvojnásobiť. Šesť doterajších a šesť nových staníc v Bratislave, Trenčíne, Poprade, Prešove, Svidníku a Prievidzi má zabezpečiť primeraný monitoring pre celé územie. 
Nové stanice boli navrhnuté s ohľadom na geomorfológiu Slovenska.  

Cieľom projektu Rozšírenie siete monitorovacích staníc na sledovanie koncentrácie alergizujúcich častíc je poskytovať presné a včasné informácie o obsahu peľu a spór plesní v ovzduší. Projekt ÚVZ SR je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia. Maximálna suma nenávratného finančného príspevku je vyše 4,94 milióna eur. Projekt sa už realizuje, je fázovaný, predpoklad úplného ukončenia je jún 2021.