pondelok 16. marca 2020

Radíme: COVID-19 a zmeny na pracovisku

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky platia nové opatrenia. Ako sa dotknú zamestnávateľov aj zamestnancov? 

Podľa advokátskej kancelárie Havel & Partners môžeme dotknuté skupiny zamestnávateľov rozdeliť na dve skupiny:
1. Zamestnávateľov, kde pôsobia zástupcovia zamestnancov (t.j. odborová organizácia, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník).
2. Zamestnávateľov, kde nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Zamestnávatelia z prvej skupiny majú možnosť uzavrieť so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu, v ktorej vymedzia vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nebude môcť prideľovať prácu. V takom prípade potom môže zamestnávateľ využiť danú dohodu a teda pôjde o prekážky na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa dohody so zástupcami zamestnancov, najmenej však vo výške 60 %). Takúto dohodu so zástupcami zamestnancov však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa (ako je to napr. v Českej republike).

Medzi vážne prevádzkové dôvody môže patriť napríklad situácia, kedy v rámci jednej zmeny viac ako polovica zamestnancov na zmenu nenastúpi z rôznych dôvodov (napr. OČR, PN, nariadená karanténa a iné) a zvyšok zmeny pre malý počet zamestnancov nebude schopný riadne prevádzkovať rôzne zariadenia – zamestnávateľ teda nebude môcť prítomným zamestnancom prideľovať prácu a môže využiť dohodu so zástupcami zamestnancov. Rovnako za vážny prevádzkový dôvod sa môže považovať situácia, kedy uzavretie prevádzky nariadi priamo štát.

Zamestnávatelia z druhej skupiny v prípade, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, majú právo poslať svojich zamestnancov domov, pričom im poskytnú náhradu mzdy v sume ich 100 % priemerného zárobku.