štvrtok 19. marca 2020

SR: Prvé slovenské kmene nového koronavírusu

Virológovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) izolovali v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) prvé slovenské kmene nového koronavírusu. 

Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu a budú tak k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite na ďalší výskum. Podľa virológa Boris Klempa sa to podarilo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Národného referenčného centra pre chrípku, ktoré poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov ako zdroje vírusu. 

Vedci vo Virologickom ústave BMC SAV pripravili  po izolácii z vírusov neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Cieľom tohto kroku je identifikovať kompletný vírusový genóm.