piatok 20. marca 2020

EU: Zdravotnícke rezervy

Európska komisia (EK) sa rozhodla vytvoriť rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU s cieľom pomôcť členským krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať najmä vybavenie potrebné na intenzívnu starostlivosť - pľúcne ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch únie, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie zdravotníckeho vybavenia. Komisia bude financovať 90 percent tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC), ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. 

Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov eur. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní nakupujú v súčasnosti osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie na COVID-19. Vďaka dohodnutému koordinovanému postupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným výrobným odvetvím o dostupnosti a cenách jednotlivých medicínskych produktov.

Opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Tento grant pokryje 90 percent nákladov na rezervu, pričom zvyšných desať percent znáša členský štát.