streda 18. marca 2020

Wifi4EU: Výzva odložená

Vzhľadom na núdzové opatrenia, ktoré zavádzajú európske krajiny v boji proti koronavírusu, sa Európska komisia (EK) rozhodla odložiť plánovanú výzvu Wifi4EU. O novom dátume výzvy bude informovať, akonáhle sa situácia v Európe dostane do bežného režimu.

Európska komisia plánovala otvoriť výzvu v rámci iniciatívy WiFi4EU od 17. marca, 13:00 SEČ do 18. marca 2020, 17:00 SEČ. Výzva umožňuje získať obciam a mestám v rámci EÚ podporu na vybudovanie verejnej WiFi siete na ich území. Podpora do výšky 15.000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.

V rámci aktuálneho kola malo byť opätovne prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu. Celkovo sa obce a mestá mohli uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je on-line registrácia na portáli wifi4eu.eu.