streda 18. marca 2020

Zelená domácnostiam II: Zmenené podmienky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala. 

Dvojmesačné predĺženie platnosti poukážok na nákup a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie SIEA zaviedla, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať. Termíny podávania nových žiadostí o príspevok oznámia potom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Dátum platnosti poukážok, dokedy je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júla, pri kotloch na biomasu na 26. júla, pri slnečných kolektoroch na 3. augusta a pri fotovoltických paneloch na 10. augusta. Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, SEIA upozorňuje, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020.