pondelok 30. marca 2020

Radíme: Spomalenie COVID-19

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR ochorenie COVID-19 je možné spomaliť vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí.

Sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia ochorenia sa tak môže podieľať každý svojou trpezlivosťou a spoluprácou. Je potrebné vyhýbať  sa preplneným miestam aj nepodstatnému zhromažďovaniu sa, obmedzovať kontakt s ľuďmi s vyšším rizikom ochorenia COVID-19, teda najmä seniormi a ľuďmi so zlým zdravotným stavom, či udržiavať vzdialenosť najmenej dva metre. Pozdraviť sa v čase nového koronavírusu môžu ľudia miesto objatia, potrasenia ruky či bozku aj zamávaním. 

Odborníci rovnako odporúčajú nakupovať a používať verejnú dopravu v čase mimo špičky, stretávať sa virtuálne. Ak je to možné, využívajte donáškové služby potravín alebo on-line nakupovanie. Cvičenie možno vykonávať doma alebo vonku, no izolovane od ostatných ľudí na dva metre. Najvhodnejšie je pracovať z domu.