štvrtok 2. apríla 2020

5G: Výberové konanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie. 

Zverejnením výzvy začína výberové konanie na frekvencie 5G na Slovensku. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť do podateľne úradu  osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.