streda 1. apríla 2020

Výzva: Pre malé a stredne veľké spoločnosti

Slovak Investment Holding (SIH)  zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. 

Finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v malých a stredne veľkých spoločnostiach (MSP) aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. SIH tak na seba preberie časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.