štvrtok 30. apríla 2020

Radíme: Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) upravuje zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Na Slovensku pôsobí viacero komerčných poskytovateľov KEP, najpoužívanejší je však KEP v elektronickom občianskom preukaze.

KEP sa vyhotovuje v dvoch verziách „kľúčov“ – súkromného, ktorý sa nachádza iba v pamäti jedného, konkrétneho občianskeho preukazu a nie je možné ho odtiaľ exportovať a verejný, ktorý sa pripája k podpísanému dokumentu a umožňuje príjemcovi overiť správnosť elektronického podpisu vyhotoveného prostredníctvom súkromného kľúča. Prostredníctvom týchto kľúčov a sady programov je možné podpísať takmer každý elektronický dokument jedinečným podpisom, resp. identifikovať osobu a čas podpisu tohto dokumentu.

Ako elektronický dokument podpísať s KEP
  • Ak máte elektronický občiansky preukaz, ale pri jeho prevzatí ste si neaktivovali kvalifikované certifikáty, nie je už nevyhnutná osobná návšteva polície. Súčasná verzia programu eID klient automaticky zistí stav certifikátov umiestnených na občianskom preukaze a umožňuje ich aktiváciu aj na diaľku. 
  • Ak už máme certifikáty aktivované, môžeme využiť služby súkromných poskytovateľov alebo ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.
  • Po prihlásení sa na Slovensko.sk si najskôr v sekcii „Na stiahnutie“ vyberte a nainštalujte predvolený súbor programov na prácu s portálom.
  • Následne zvoľte zaslanie cez „Všeobecná agenda“ a vyberte si akéhokoľvek adresáta (v tomto prípade využijeme iba na podpis dokumentu a nie aj jeho zaslanie), kliknete na „Prejsť na službu“. Po otvorení okna správy prejdite na záver stránky a Vami zvolený PDF dokument nahrajte ako prílohu. Tento sa následne objaví ako príloha a súčasne sa Vám sprístupní možnosť tento dokument podpísať KEP.
  • Program D.Signer automaticky zobrazí dostupné certifikáty – na Vašom občianskom preukaze sa nachádza SK QC (kvalifikovaný certifikát). Po jeho výbere zadáte Vami zvolený unikátny KEP PIN, a to je všetko. Elektronický dokument ste práve podpísali kvalifikovaným elektronickým podpisom. 
  • Ak ho ihneď nechcete poslať priamo zvolenému adresátovi, kliknete na vpravo sa nachádzajúce tri bodky a vyberte možnosť „stiahnuť“ (.asice) dokument. S takto podpísaným dokumentom viete ďalej pracovať ako s bežným súborom a poslať ho napr. obchodnému partnerovi emailom. (Otvoriť ho a overiť platnosť podpisu je možné prostredníctvom programu D.Viewer, ktorý sa nachádza v súbore programov „Na stiahnutie“). 
  • Advokátska kancelária Havel&Partners na záver radí, že ak robia právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine (ak osobitný predpis pri niektorých úkonoch neustanovuje inak). Vyššie uvedeným spôsobom je možné na už podpísané dokumenty pridať ďalšie KEP a nie je tak problém opatriť elektronický dokument podpismi viacerých osôb.