utorok 28. apríla 2020

COVID-19:. Globálna reakcia

WHO a počiatočná skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia spustili 24. apríla t. r.  globálnu spoluprácu v záujme urýchleného rozvoja a vytvárania nových základných zdravotníckych technológií v súvislosti s COVID-19 a spravodlivého globálneho prístupu k nim. 

Členmi skupiny sú nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (BMGF), Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie (CEPI), GAVI – Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, Globálny fond, UNITAID, nadácia Wellcome Trust a Svetová banka. Spolu sa zaviazali k naplneniu spoločného cieľa, ktorým je spravodlivý globálny prístup k inovačným nástrojom na boj proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých. S cieľom získať finančné prostriedky na podporu tohto úsilia Európska únia a jej partneri usporiadajú celosvetový darcovský maratón. Krajiny a organizácie z celého sveta sa vyzývajú, aby darovali prostriedky a pomohli dosiahnuť prvotnú cieľovú sumu 7,5 miliardy eur.

Európska komisia bude od 4. mája registrovať záväzky krajín a nadácií. V tento deň tiež oznámi ďalšie etapy globálnej kampane, ktorej cieľom bude priebežne dopĺňať dostupné finančné prostriedky. Zozbierané finančné prostriedky sa pridelia do troch oblastí: na vývoj diagnostických postupov, liečebných postupov a vakcín.

Zostávajúci čas do spustenia maratónu sa začal odpočítavať v prvý deň Svetového imunizačného týždňa 2020, ktorý usporadúva Organizácia Spojených národov. Témou tohto roka je #VaccinesWork for All a kampaň sa bude zameriavať na to, ako vakcíny, ako aj ľudia, ktorí ich vyvíjajú, dodávajú a prijímajú, prispievajú k ochrane zdravia všetkých po celom svete.