streda 30. septembra 2020

Radíme: Výnimky pre rúška

Od 1. októbra 2020 sú rúška alebo alternatívne prekrytie nosa a ústa na Slovensku povinné v exteriéri aj interiéri. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však naďalej platia pri nosení rúška aj po 1. októbri t. r. viaceré výnimky. 

Rúška tak nie sú povinné napríklad pri športe, fotografovaní, v priestoroch wellnessu a umelých kúpalísk.  Nos a ústa nemusia mať prekryté ani deti do troch rokov, deti v interiéri materskej školy a jaslí, osoby so závažnými poruchami autistického spektra a žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie sú rúška povinné ani pre žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy. Ďalšie výnimky sa vzťahujú na vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. Rúško môže odložiť aj zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám. Pri sobáši nemusí mať rúško nevesta a ženích.

Rúška nie sú rovnako povinné ani v exteriéroch, pokiaľ je dodržaný odstup od ostatných viac ako dva metre. V exteriéri ich nemusia nosiť ani osoby z jednej domácnosti, ak sú aspoň v dvojmetrovej vzdialenosti od ďalších ľudí. Výnimka platí aj pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.