piatok 2. októbra 2020

Trend: Slovenské potraviny

Spoločnosť GfK sa v júli 2020 zamerala na prieskum slovenských potravín v 32 tovarových kategóriách a 92 podkategóriách u všetkých veľkých predajcov na slovenskom trhu. Celkový podiel vystavení slovenských výrobkov vo všetkých kategóriách na celom Slovensku zaznamenal nárast z 38 % v minulom roku na úroveň 38,6 % v tomto roku. 

K tomuto rastu prispeli všetci hlavní hráči v maloobchode. Medziročne rastie aj priemerný počet vystavení slovenských výrobkov v absolútnom vyjadrení v sledovaných reťazcoch – v roku 2020 to bolo už 3.168 oproti 3.046 v roku 2019.

Vedúcu pozíciu s najvyšším priemerným počtom vystavení slovenských výrobkov (absolútny počet) dosiahol v prieskume Kaufland. V priemere ide o 6.482 kusov, čo je o 574 viac ako minulý rok. Do úvahy je pritom potrebné brať práve absolútne čísla a nie percentuálne podiely. Podiel vystavení slovenských produktov totiž závisí od veľkosti predajnej plochy, čiže od šírky sortimentu, a neinterpretuje tak reálnu šírku ponuky slovenských produktov. Aktuálne ponúka v 65 predajniach výrobky od 81 lokálnych dodávateľov.