piatok 2. októbra 2020

Helpdesk: Pracovníci na home office preťažujú podporu

Podľa odhadov GFI Software sa v dôsledku nárastu pracovníkov na home office zvýšil počet požiadaviek na helpdeskovú podporu globálne o 51 %. Organizácie sa preto snažia zefektívniť svoje procesy podpory a obzerajú sa po výkonnejších nástrojoch na riešenie požiadaviek zamestnancov a zákazníkov. 

Odhaduje sa, že v dôsledku koronavírusovej epidémie premiestilo svojich pracovníkov do domácich kancelárií až 88 % organizácií na celom svete. Z toho potom vznikajú technické problémy a preťaženie na úrovni technickej aj zákazníckej podpory. Zamestnancom vďaka neriešeným problémom klesá produktivita a pracovná morálka, zatiaľ čo firmy strácajú svoju reputáciu a následne zákazníkov v dôsledku pomalšej reakcie na ich požiadavky. 

Firmy teraz potrebujú zefektívniť svoje helpdeskové procesy s využitím technických nástrojov, ktoré im hlavne umožnia:
  • Okamžite reagovať na helpdeskové požiadavky.
  • Automatizovať čo najviac požiadaviek a riešiť problémy preventívne.
  • Zaviesť viacvrstvovú podporu v situácii, keď aj pracovníci podpory sedia na home office.
  • Zlepšovať zručnosti support tímov a vytvárať databázy znalostí na jednoduchší a rýchlejší ticket manažment.
„Kľúčovým faktorom úspechu bola vždy dobrá zákaznícka podpora, avšak v dnešnej situácii sa ukazuje rovnako dôležitá aj technická podpora vlastných zamestnancov pracujúcich na diaľku. Pretože ich domáca IT infraštruktúra nie je stavaná na bežné pracovné zaťaženie, dochádza k technickým výpadkom a preťažovaniu helpdeskovej podpory", doplnil Jozef Kačala.