streda 25. novembra 2020

5G: Aukcia ukončená

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukončil elektronickú aukciu na prideľovanie frekvencií z frekvenčného pásma 700 MHz a zostatku frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je vo výške 100.229.000 Eur
.

Vo frekvenčnom pásme 700 MHz (5G) získala:
  • Orange Slovensko, a.s. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz)
  • O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (Aukčný blok 2 x A) (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz)
  • Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz Aukčný blok (2 x A)(713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz)
Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala: 
  • O2 Slovakia, s.r.o. blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz (Aukčný blok B)
Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala:
  • O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C3) (1776,1 - 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz)
  • Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C1) (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz)
  • SWAN Mobile, a.s. blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (Aukčný blok C2) (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz)
Vo výberovom konaní boli pridelené všetky ponúkané frekvenčné bloky. Podľa úradu sa počas jeho priebehu, t. j. kvalifikačnej, aukčnej a priraďovacej fáze elektronickej aukcie nevyskytli žiadne problémy a celý proces prebehol úspešne. Čiastka, ktorú získal štát za ponúkané frekvencie takto naplnila očakávania. Predané frekvencie zohrajú dôležitú úlohu pri budúcom budovaní nových 5G sietí, ako aj ďalšom technologickom rozvoji a inovácií mobilných komunikácií v Slovenskej republike.