utorok 24. novembra 2020

Home office: Práca neznamená kancelária

Nový výskum medzi HR, IT a obchodnými manažérmi odhalil 41 % nárast podielu zamestnancov v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky (EMEA), ktorí považujú prácu na diaľku za nevyhnutnosť, nie za výsadu. Tento názor má aktuálne 53 % pracovníkov tzv. Generácie X.  

Práca na diaľku je pre takmer dve tretiny (64%) respondentov prínosom pre firmu a nie je možné sa vrátiť sa späť - napriek tomu zaznievajú obavy, že vedenie podnikov nevenuje dostatočnú pozornosť prispôsobenie novej situácii v zmysle poskytnutia širších možností voľby a flexibility zamestnancom. Viac ako štyria z desiatich (41 %) opýtaných manažérov sa obáva, že ich podriadení sa pri práci na diaľku nebudú sústrediť na zadanú úlohu. Viac ako štvrtina (28 %) má dojem, že kultúra vedenia podniku prácu na diaľku nepodporuje a viac ako polovica (59 %) pociťuje zvýšený tlak byť on-line aj mimo bežný pracovný čas. Tieto zistenia poukazujú na potrebu opustiť tradičný spôsob manažérskeho myslenia a praxe na všetkých úrovniach. Napokon viac ako tri štvrtiny opýtaných zamestnancov (76 %) sa domnievajú, že sa po prechode na prácu na diaľku zlepšili ich osobné väzby s kolegami, 66 % má dojem, že môže pri videokonferenciách otvorenejšie hovoriť a 69 % uvádza zníženie stresu. Zlepšila sa morálka zamestnancov (30 %) a vzrástla produktivita (34 %). Viac ako dve tretiny (67 %) uvádza, že je teraz jednoduchšie nábor špičkových pracovníkov, najmä z radov pracujúcich rodičov (83 %) a menšín (68 %). Čo sa týka nových nápadov, takmer tri štvrtiny (72 %) u tých, ktorých podnik má centrálu a regionálne pobočky sa zhodujú, že inovácie vo firme prichádzajú z viacerých strán ako predtým.

IT už nie je považované za brzdu distribuované práce. Zamestnanci môžu bežne pracovať v centrále, na pobočkách, z domova, na cestách alebo miesta ľubovoľne striedať, pričom iba tretina (33 %) opýtaných sa domnieva, že IT nie je dostatočne vybavené pre podporu práce na diaľku. Dnešný rozsah práce na diaľku spôsobený pandémiou výrazne rozšíril využitie digitálnych technológií a platforiem. V snahe zachovať prevádzkyschopnosť presúvajú podniky viac aplikácií do cloudu, čím vznikajú nové izolované ostrovy informácií. So zmenšovaním a zväčšovaním pracovnej sily a prechodom na prácu z domova vzrastá pestrosť zariadení používaných k práci v rámci programov BYOD, ktoré teraz ponúka vyššiu flexibilitu. Každé nové zariadenie pripojené k sieti však predstavuje potenciálne vstupnú bránu kybernetického útoku. To všetko narúša bezpečnostný perimeter podniku a zvýrazňuje potrebu zavádzania bezpečnostných modelov založených na princípe nulovej dôvery.

Štúdia The New Remote Work Era: Trends in the Distributed Workforce vychádza z prieskumu sponzorovanom spoločnosťou VMware, ktorého sa zúčastnilo 2.850 respondentov v regióne EMEA (950 manažérov HR, 950 manažérov IT a 950 obchodných manažérov) z 12 krajín - Veľkej Británie ( 600), Francúzsko (450), Nemecka (450), Taliansko (150), Holandska (150), Ruska (150), Poľska (150), Nórska (150), Švédska (150), Španielska (150), Spojených arabských emirátov (150) a Saudskej Arábie (150). Spoločnosť Vanson Bourne prieskum vykonala v júni a júli 2020.