pondelok 23. novembra 2020

On-line: Problémy s alkoholom

Na Slovensku je požívanie alkoholu do 18 rokov zakázané. Napriek tomu si dospievajúci nájdu cestu, ako sa k nemu dostať. Už prvý kontakt s alkohol predstavuje pre dieťa riziko. Aj preto je nutné všímať si akékoľvek zmeny v správaní dieťaťa, riešiť podozrivé signály a včas konať.

Prečo sa dieťa rozhodne siahnuť po alkohole? Najčastejším dôvodom je snaha zapadnúť do partie a udržať si kamarátov najmä v období dospievania. U detí alkoholikov je tiež výrazne väčšia šanca, že budú mať v budúcnosti tiež problémy s alkoholom. Alkohol je pre viacerých aj cesta, ktorou sa snažia riešiť či potláčať skryté problémy. Ak prichádzate domov so slovami „dal by som si nejaký drink“ a pri televízii si otvoríte fľašu vína, dieťa to môže považovať za bežnú súčasť života. Deti úplne prirodzene zvyknú napodobňovať správanie svojich rodičov – úloha rodiča je preto vo výchove najdôležitejšia. Alkohol sa pomerne často objavuje v televízii, na sociálnych sieťach, v časopisoch. 

Neplnoletí, ktorí experimentujú s alkoholom, nepoznajú rozumnú mieru. Nevedia racionálne vyhodnotiť, čo je veľa. Alkohol dokáže byť klamlivý, pretože miestami možno máme pocit, že sa cítime dobre a nijako na nás nepôsobí, no v zlomku sekundy sa to môže zmeniť na úplne opačné pocity. Aj preto je dôležité vedieť rozoznať príznaky, ktoré môžu signalizovať otravu alkoholom: neschopnosť rozprávať a reagovať na rôzne podnety, nadmerné zvracanie, problémy s dýchaním, viditeľné zranenia či záchvaty. Pri takýchto prejavoch je nutné okamžite zavolať sanitku. To, že sa u mladistvého začína vyvíjať závislosť na alkohole, môžu naznačovať aj výrazné zmeny v jeho správaní. Jedným z najčastejších sú napríklad náladovosť spojená s podráždenosťou a inými prehnanými reakciami, problémy v škole, rebelovanie proti pravidlám v domácnosti, pasivita a nezáujem o dovtedajšie záľuby, fyzické alebo duševné problémy.

Problémy s alkoholom dokážu veľmi nepríjemne zasiahnuť do rodinného a každodenného života. Najčastejšou chybou, ktorú rodič môže urobiť je, že spanikári a zvolí cestu kriku a hádok. Postup by mal byť presne opačný:
  • nekričte, nevyhrážajte sa, ani sa s dieťaťom nehádajte,
  • netrestajte ho, kým je pod vplyvom alkoholu,
  • dotýkajte sa dieťaťa opatrne – opití zvyknú brať dotyky ako hrozbu,
  • nenúťte ho nasilu jesť či piť.
V prípade, že problémy pretrvávajú je najlepšou cestou obrátiť sa na odborníkov. Hanba, obavy ani strach nie sú na mieste. Ide, predsa, o zdravie a budúcnosť dieťaťa a celej rodiny. Na problém zodpovedného prístupu sa orientuje aj kampaň ROZUMNE. Jej cieľom je poukázať na nástrahy alkoholu, no zároveň vzdelávať rodičov či pedagógov, ako pristupovať k deťom v prípade, že sa dostanú do kontaktu s alkoholom. Viac informácií o probléme aj možnosť poradiť sa s odborníkom nájdete na stránke rozumne.sk.