pondelok 23. novembra 2020

SR: Nezamestnanosť v októbri

Počet ľudí bez práce na Slovensku aj napriek druhej vlny pandémie klesá tretí mesiac po sebe. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  si v októbri t. r. našlo zamestnanie 16.610 evidovaných nezamestnaných, čo je o takmer 1.500 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2019. Najviac ľudí sa na trhu práce umiestnilo v prešovskom okrese, ďalej v košickom, žilinskom, prievidzskom, trnavskom či nitrianskom okrese. 

V októbri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 p. b . (v septembri 2020 7,43 %), medziročne vzrástla o 2,41 p. b. (v októbri 2019 4,94 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 201.281 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 2.368 osôb (o 1,16 p. b.). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v októbri na úrovni 8,12 %. Medzimesačne poklesla o 0,06 p. b ., medziročne vzrástla o 2,08 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 222.242 ľudí bez práce, čo je o 2.151 osôb menej ako v septembri.

Celkovo bolo v októbri 2020 z evidencie vyradených 20.489 uchádzačov o zamestnanie, 16.610 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 621 ľudí, ďalších 3.258 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.). Aj v októbri počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70.000 , konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 74.921. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 1.752 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20.799 (podiel 27,76 %), najmenej v Košickom kraji 3.913 (podiel 5,22 %).