štvrtok 26. novembra 2020

Trend: Iba zálohovanie už nestačí

Podľa lokálneho prieskumu medzi účastníkmi on-line konferencie Acronis Cyber Protection Roadshow, 58 % respondentov považuje dnes za najperspektívnejší doplnok zálohovania ochranu proti ransomvéru. Všeobecne sa podľa českých a slovenských účastníkovkonferencie počas koronavírusovej krízy zvýšila úroveň útokov, pričom tretina organizácií zažila v priebehu tohto obdobia výpadky IT.

Lokálni používatelia stále viac chápu, že samotné zálohovanie už nestačí na pokrytie komplexných kybernetických hrozieb, a preto hľadajú spôsob, ako skombinovať ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť. Druhým trendom je akcelerácia prechodu na cloudové riešenia a SaaS modely využívania IT bezpečnosti – popri cloudovom zálohovaní je dnes hlavnou oblasťou bezpečné zdieľanie dát a spolupráca v cloude.

Z prieskumu vyplýva:
  • 21 % respondentov registrovalo počas koronavírusovej krízy viac útokov než normálne, 6 % naopak menej a 73 % rovnako;
  • 35 % organizácií zažilo v priebehu tohto obdobia výpadky IT infraštruktúr, z toho 18 % viackrát;
  • 66 % respondentov uviedlo, že zálohuje automatizovane celé obrazy diskov či virtuálnych serverov, 24 % automatizovane iba vybrané súbory a 10 % zálohuje manuálne;
  • za najperspektívnejší bezpečnostný doplnok zálohovania považuje 58 % opýtaných ochranu proti ransomvéru, 31 % ochranu koncových bodov a 8 % patch management;
  • v oblasti cloudu je najužitočnejšou službou zdieľanie súborov a spolupráca pre 33 %, cloudové zálohovanie pre 27 % a disaster recovery pre 15 % zúčastnených.
„V priebehu posledných niekoľkých mesiacov sa prístup organizácií ku kybernetickej bezpečnosti výrazne zmenil. Skoková potreba digitalizácie firemných prostredí a ich zabezpečenie implikovala dopyt po cloudových službách a komplexných riešeniach kybernetickej ochrany, ktoré sa ukazujú ako vhodnejšie do súčasnej situácie“, dodal Zdeněk Bínek.