utorok 22. decembra 2020

BREXIT: Zdravotné poistenie po 31. decembri 2020

Rokovania o ďalšej dohode o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou a Severným Írskom naďalej pokračujú, avšak je čoraz reálnejšie, že do 31. decembra 2020 nebude podpísaná žiadna ďalšia dohoda.  Ministerstvo zdravotníctva SR preto zverejnilo na svojich webových stránkach usmernenie o  čerpaní zdravotnej starostlivosti v novom roku 2021.

Práva a nároky vyplývajúce z koordinačných nariadení (teda aj nárok na účasť na systéme zdravotného zabezpečenia) ostávajú zachované a naďalej sa uplatňujú aj po skončení prechodného obdobia, teda po 31. decembri 2020, pokiaľ sa osoby pokryté koordinačnými nariadeniami, nachádzali v cezhraničnej situácii zahŕňajúcej tak Veľkú Britániou a Severné Írsko, ako aj jeden zo štátov EÚ, a v tejto situácii zotrvávajú „bez prerušenia“.

Plná ochrana v oblasti zdravotného zabezpečenia trvá iba dovtedy, kým bez prerušenia trvá cezhraničná situácia osoby. O prerušenie nejde pokiaľ:
  • dôjde k zmene kategórie osoby (študent sa stane pracovníkom, rodinný príslušník sa stane závislým a pod.),
  • dôjde k prechodu medzi cezhraničnými situáciami (napr. vyslaný pracovník sa zamestná v štáte vyslania),
  • zmena medzi jednotlivými situáciami nastane v krátkom časovom období (strata práce - 1 mesiac - nová práca).
Keďže nárok na zdravotnú starostlivosť po 31. decembri 2020 sa týka len vyššie určených skupín osôb, nebude už na území Veľkej Británie a Severného Írska po tomto dátume platný existujúci Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Obdobne tak na území SR nebude platný doposiaľ používaný britský EHIC, ale iba špeciálny britský EHIC s novým vizuálom. Konkrétne príklady sú rozpísané na webe Ministerstva zdravotníctva SR.