utorok 22. decembra 2020

COVID-19: Cestovanie zo zahraničia

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo väčšine krajín, zapríčinenú pandémiou nového koronavírusu, sa slovenským občanom neodporúča cestovať do zahraničia. Ako však postupovať, ak ste už na ceste?

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomína, že uvoľnený hraničný režim platí v súčasnosti pri návrate z Austrálie, Číny, Fínska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Nórska, Nového Zélandu, Singapuru a Taiwanu. Po príchode na Slovensko z iných krajín je povinnosť registrácie a absolvovania izolácie v domácom prostredí do získania výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Osoba je povinná podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. V prípade príchodu z krajiny EÚ neuvedenej v zozname krajín s uvoľneným hraničným režimom, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je podľa MZVEZ SR možné ukončiť izoláciu aj bez vykonania laboratórneho testovania. A to pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. 

Pri návrate z krajín EÚ okrem Fínska a Írska, taktiež okrem Lichtenštajnska alebo Švajčiarska je možné vyhnúť sa karanténnym a registračným povinnostiam preukázaním sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. Pri návrate z Rakúska a Česka stačí negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19. Táto povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt a sú občanmi EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré zároveň za posledné tri mesiace pred vstupom na územie SR prekonali ochorenie COVID-19. Pri vstupe do SR musia byť ale schopné preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia. Neplatí to pre osoby vracajúce sa zo Spojeného kráľovstva!