pondelok 21. decembra 2020

COVID-19: Pandemická PN

Sociálna poisťovňa (SP) opäť upozorňuje žiadateľov o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti (PN) lekárom nezabudli odoslať do poisťovne elektronickú žiadosť o túto dávku.  

Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca, a to na základe toho, či má, alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Postup pri vybavení pandemickej PN je nasledovný: lekár zašle do evidencie SP potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a ihneď ju odošle. 

Cieľom tohto postupu je podľa poisťovne snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie "péenky" poistencovi. Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu aj bez ďalšej telefonickej komunikácie.