pondelok 21. decembra 2020

EU: Rozpočet na roky 2021 - 2027

Dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) na obdobie 2021 – 2027 bol schválený a nadobúda 1. januára 2021 účinnosť. Prijímateľom financovania z prostriedkov EÚ tak bude v priebehu nasledujúcich siedmich rokov k dispozícii suma 1,074 bilióna eur (v cenách roku 2018).

Pokračuje tiež úsilie o finalizáciu nástroja NextGenerationEU, dočasného nástroja obnovy, ktorý bol vytvorený s cieľom podporiť obnovu Európy po kríze spôsobenej koronavírusom. Po prijatí bude tento balík s celkovým objemom 1,8 bilióna eur (v cenách roku 2018) vôbec najväčším balíkom, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Tento balík má pomôcť prebudovať Európu po pandémii ochorenia COVID-19 tak, aby bola ekologickejšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj budúce výzvy.

Európska komisia bude môcť začať prideľovať prostriedky na základe nasledujúceho finančného rámca od 1. januára 2021. Podmienkou je, aby Európsky parlament a Rada prijali príslušné sektorové právne predpisy, ako aj rozpočet na rok 2021. Na to, aby si komisia mohla začať požičiavať prostriedky v rámci nástroja NextGenerationEU, a teda aby sa tento nástroj začal využívať, je potrebné, aby všetky členské štáty ratifikovali nové rozhodnutie o vlastných zdrojoch v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.