pondelok 21. decembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečný hrnček aj utierky

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje na svojich webových stránkach o nových nebezpečných výrobkoch: hrnčeku z bambusu a vlhčených obrúskoch.
 
Hrnček GEO 240 ml (materiál: bambus, označenie: Art. Number: 91474, EAN kód: 5902643322547, iné označenie: HTBB2547, www.mondex.pl, výrobca: MONDEX A. i J. Affek Sp.J, Olsztyn, Poľsko, bol odobratý v obchodnej sieti (predajňa typu „Ľudovka“). Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade testovaný hrnček v parametri obsah formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej za podmienok testu I. (2h, 70°C – najhoršie predvídateľné podmienky) a II. (2 h, 50°C – teplota zvolená v súlade so značením na výrobku) nespĺňa požiadavky nariadenia Európskej komisie č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah formaldehydu – limitná hodnota 15 mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu I. (198 ± 14) mg/kg a (170 ± 12) mg/kg, nameraná hodnota za podmienok testu II. (22,6 ± 3,1) mg/kg a (23,1 ± 3,1) mg/kg.

Wet Wipes Aloe Vera–vlhčené utierky značka: Optimal (výrobná dávka: Lot 143 Manufacturing Date 22/5/2020, Expiry Date 22/5/2023, (3MAO) a
Lot 252 Manufacturing Date 8/9/2020, Expiry Date 8/9/2023, (3MAO), čiarový kód: 5304000204372, krajina pôvodu: Albánska republika) obsahujú zmes látok- Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Všetkým spotrebiteľom odporúčame, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do predajní.