streda 20. januára 2021

5G: Bezpečný prechod

Národné centrum excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť (NCCoE) spustilo projekt 5G Cybersecurity. Poskytovateľom technológie a spolupracovníkom projektu bude Nokia. Pre bezpečný prechod zo sietí 4G na 5G má pomôcť vylepšiť referenčný dizajn a postaviť prípady použitia na riešeniach založených na štandardoch.

Projekt 5G Cybersecurity identifikuje množstvo prípadov použitia 5G a demonštruje, ako môžu komponenty architektúry 5G poskytovať bezpečnostné schopnosti na zmiernenie identifikovaných rizík a splnenie požiadaviek priemyselných sektorov na zabezpečenie súladu. Cieľom tohto projektu je využiť štandardizované bezpečnostné prvky 5G, ktoré sú definované v štandardoch 3GPP, na zabezpečenie vylepšených schopností kybernetickej bezpečnosti zabudovaných do sieťových zariadení a zariadení koncových používateľov.

5G sa dotkne všetkých aspektov nášho života a bezpečnosť musí byť integrovaná skôr ako doplnkový prvok sietí 5G. Raghav Sahgal uviedol: „Predchádzajúce generácie mobilných technológií boli vedené priemyslom, zatiaľčo vývoj 5G sa musí vyvíjať v spolupráci s vládami, aby sa zabezpečila dostupnosť a prístup k zabezpečeným dôveryhodným sieťam. Projekt 5G Cybersecurity napĺňa túto úlohu prierezom vládnych a priemyselných spolupracovníkov. V spoločnosti Nokia začleňujeme zabezpečenie do každého riešenia, ktoré dodávame, a zaviazali sme sa umožniť bezpečný prechod do cloudu spoluprácou s vládnymi agentúrami a priemyslom na zdokonalení kybernetickej bezpečnosti pre prípady použitia 5G, ktoré využívajú otvorené aj komerčné komponenty." Riešenia spoločnosti, ktoré budú nasadené pre tento projekt, zahŕňajú špičkový softvér v odbore, 5G RAN a základné riešenia a IP-Backhaul, ako aj inovácie od Nokia Bell Labs.