utorok 19. januára 2021

On-line: Energeticky úsporné domy

Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu - energetickú triedu A0. Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) odporúča pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 zohľadniť viaceré aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty.

Tými najdôležitejšími sú: tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany a spôsob vetrania. „Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dopad na celkovú energetickú bilanciu“, hovorí Martin Mihál. Pri použití vhodných materiálov viac zatepľovať netreba. To by len zbytočne mohlo navýšiť náklady na celú stavbu. „V snahe dosiahnuť potrebné tepelnoizolačné vlastností konštrukcií je vhodné voliť postupy, ktoré zbytočne nekomplikujú realizáciu domu. Aj s jednovrstvovou obvodovou stenou sa môže dostať dom do štandardu A0 pokiaľ dosahuje požadované parametre. Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie“, dodáva  Gabriel Szöllösi. 
 
Pri návrhu domu v triede A0 je dôležité zvážiť aj tvar domu a jeho orientáciu. Pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí. Musí byť doplnený krbom, resp. rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. Tepelné čerpadlo by však v prípade bungalovu mohlo zabezpečiť, že sa dom dostane do triedy A0. V  prípade dvojpodlažného domu (s faktorom tvaru 0,72) a vhodnej orientácii netreba navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0 (54 kWh/m2rok).  Použiť by už bolo treba len malý doplnkový zdroj využívajúci obnoviteľné energie, aby sa finálne zlepšila hodnota primárnej energie. 

Na webe ZVMM je možné si stiahnuť novú bezplatnú publikáciu Ako stavať domy z murovacích materiálov v A0. Prináša prehľad riešení, ako naplánovať dom v energetickej triede A0. Každý stavebník môže príklady v publikácii skonzultovať aj so svojím projektantom či architektom.