streda 20. januára 2021

Radíme: Pomoc pre rodičov

R
odičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonické aj emailové linky pomoci.

„Zatiaľ si ešte nevieme úplne presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí“, hovorí psychologička Beáta Sedlačková. Podľa nej sú deti v dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania apatickými a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie. On-line vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Počas dištančného vzdelávania žiaci strácajú pracovné návyky, nemajú presne stanovený režim dňa. Veľa detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame. Škôlkári či deti vo funkčnej rodine podľa nej netrpia. Ohrozené sú však deti v konfliktných a nefunkčných rodinách. Tie sú vystavené najčastejšie domácemu násiliu či hádkam. V súčasnosti však majú problém aj deti ohrozené generačnou chudobou. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie preto zriadil telefonické aj emailové linky pomoci. Rodičia sa tak môžu počas pracovných dní poradiť so psychológom ako aj so špeciálnym pedagógom. Podľa ústavu  kontaktujú odborníkov dva typy rodičov. Sú to buď rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná a bojujú s pocitom, že niečoho je už veľa a nevedia si s tým dať rady. Alebo riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. V poslednom čase zaznamenávame však aj telefonáty od rodičov, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na COVID-19. Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vysporiadať a ako to sprostredkovať dieťaťu. Ústav pripravuje k týmto témam špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch a spúšťa aj odborný kanál pre odborníkov pod názvom Odborne na slovíčko. Informácie sú denne aktualizované aj na Facebooku  ústavu.

Kontakty pre rodičov, ktorí potrebujú poradiť: 
  • e-mail potrebujem-poradit@vudpap.sk,
  • v pracovných dňoch od pondelka do piatka od 9.30 - 16.00 je bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, 
  • konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.