utorok 19. januára 2021

Radíme: Jednoduchší home office

Pandémia COVID-19 zasiahla veľa spoločností, ale malé podniky utrpeli viac ako iné. Podľa viacerých zistení z prieskumu spoločnosti Kaspersky v niektorých krajinách zažilo negatívne dopady pandémie viac než 90 % malých spoločností. Súviseli najmä s poklesom výroby, predaja a tržieb, či dokonca úplným zavretím prevádzky. Spôsoby, akými zamestnanci prekonávajú tieto výzvy, môžu v spoločnostiach s tuctom a menej ľuďmi výrazne ovplyvniť stav celého podnikania. Preto je dôležité, aby vedúci pracovníci sledovali, ako sa zamestnanci cítia a dohliadali na následky, ktoré by to mohlo mať na ich podnikanie.

Najväčší rozdiel v očakávaniach, čo sa týka podpory, je podľa prieskumu v oblasti sociálnej pomoci a ďalších výhod, ako je pokrytie účtov za internet či telefón: 41 % zamestnancov malých spoločností by zo strany zamestnávateľov v tomto ohľade chcelo väčšiu podporu v porovnaní so 47 % spomedzi tých, ktorí pracujú v stredne veľkých podnikoch. Rovnaký vzorec platí aj pre požadovanú technologickú podporu, akou je napríklad pomoc so zabezpečením správneho vybavenia a IT nástrojov (35 % v porovnaní so 41 %). Môže to byť spôsobené tým, že ľudia si v malých firmách častejšie upravujú svoje vlastné pracovné prostredie, na prácu používajú osobné zariadenia a starajú sa aj o prístup k pracovným službám. Emocionálna či psychická podpora je v takmer rovnakom rozsahu potrebná pre všetky podniky bez ohľadu na veľkosť: 23 % v malých a 25 % vo väčších firmách. Dopad COVIDU-19 neovplyvnil iba prácu a každodenný život ľudí, ale vyvolal aj strach o ich zdravie a zdravie ich blízkych a takisto ovplyvnil aj úroveň optimizmu pri pohľade do budúcnosti. Podpora duševného zdravia je teda pre akéhokoľvek zamestnanca dôležitá.

Na uľahčenie práce na diaľku spoločnosť Kaspersky odporúča:
  • Otvorená a úprimná komunikácia je pre zamestnancov najdôležitejšia, keďže odpovede na to, ako reagovať na krízové situácie hľadajú u svojich manažérov. Usporiadajte s vrcholovým vedením spoločnosti stretnutia typu „Opýtajte sa ma na čokoľvek“, kde zamestnancom môžete priblížiť, ako bude vaša firma pokračovať v práci za nových okolností.
  • Realizujte prieskumy, aby ste pochopili emocionálny stav vašich zamestnancov, ich pracovné zaťaženie, či majú všetko, čo potrebujú na prácu na diaľku a či majú jasno vo firemných procesoch. Umožní vám to lepšie pochopiť špecifické okolnosti, v ktorých sa ľudia v súčasnosti nachádzajú a pomáha vám to tiež prijímať vyváženejšie rozhodnutia.
  • Pomôžte svojim zamestnancom zvládnuť informačný pretlak a ťaživý pocit v týchto neistých časoch. Svoje tímy pravidelne a fakticky informujte o aktuálnej situácii, ako aj o tom, ako zostať v bezpečí a zdraví.
  • Vytvorte komunikačné on-line kanály v oblasti HR a IT, aby mohol každý ľahko vyriešiť svoje problémy. Poskytnite všetkým zamestnancom návod, ako môžu začať s prácou na diaľku a používať daný softvér. Uskutočniť sa to dá prostredníctvom webinárov či skupinových hovorov.
  • Vzdelávajte zamestnancov, aby pri práci na diaľku používali základné bezpečnostné postupy, napríklad ako zabrániť tomu, aby sa nestali obeťou mailového phishingu na webe, alebo ako spravovať svoje účty a heslá. Spoločnosť Kaspersky v spolupráci s Area9Lyceum vytvorili bezplatný kurz, ktorý pomáha zamestnancom pracovať bezpečne z domu.
  • Aplikujte cloudové bezpečnostné riešenie. Aj malé spoločnosti by sa mali chrániť pred kybernetickými hrozbami bez ohľadu na to, či zamestnanci pracujú na firemných alebo súkromných zariadeniach.