štvrtok 21. januára 2021

Trend: WiFi 6

Niektoré produkty s označením WiFi 6 podporujú štandard 802.11ax iba v pásme 5 GHz, a nie aj v pásme 2,4 GHz. Nedokážu tak využívať všetky výhody WiFi 6 a pri zvýšení prevádzky v pásme 5 GHz používatelia okamžite zaregistrujú pokles rýchlosti pripojenia. 

WiFi 6 zariadenia, ktoré konektivitu podľa štandardu 802.11ax zaisťujú v pásme 5 GHz aj 2,4 GHz, umožňujú na maximum využívať výhody technológií OFDMA (dynamické zoskupovanie jednotlivých subnosných do menších blokov) a BSS (farbenie Basic Service Set). Vďaka týmto technológiám je WiFi 6 omnoho efektívnejšia než predchádzajúca verzia štandardu WiFi. 

Technológia OFDMA umožňuje súbežné odosielanie viacerých signálov po rovnakej linke alebo kanáli, čím efektívne zjednodušuje spojenie a umožňuje viac prenosov bez toho, aby medzi nimi dochádzalo k súpereniu. Podobne funguje aj farbenie BSS, ktoré sa však používa na skrátenie oneskorení medzi prístupovými bodmi, a nie na samotnom pripojení. Kombinácia týchto technológií prináša najlepší možný výkon WiFi viacerým používateľom, čo je skutočná výhoda WiFi 6, vďaka ktorej používatelia nezaznamenajú v dôsledku pripojenia veľkého počtu zariadení do siete žiadny pokles výkonu.