štvrtok 21. januára 2021

Banky: Výber podľa poplatkov

Slováci si svoju banku vyberajú najmä na základe výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najkľúčovejší faktor pri rozhodovaní ho považujú takmer tri štvrtiny z nich (73 %). Respondenti na svojej banke rovnako najviac oceňujú, že nemá žiadne alebo len nízke poplatky za vedenie účtu (31 %). 

Ďalším rozhodujúcim kritériom, ktoré berú Slováci do úvahy pri výbere banky je kvalitný internet banking, ktorý vyžaduje až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre 24 % opýtaných a moderná banková aplikácia na spravovanie svojich financií je kľúčová pre 23 % klientov bánk (minulý rok to bolo 18 %). Na odporúčanie svojich priateľov, známych či členov rodiny sa spolieha 10 % respondentov a veľkosť banky berie do úvahy 6 % oslovených. Prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal aj to, že viac ako tri štvrtiny klientov bánk (76 %) majú presný prehľad o tom, za aké služby a v akej výške platia vo svojej banke poplatky. Minulý rok malo presný prehľad o výške týchto poplatkov 69 % opýtaných - zdá sa tak, že Slováci si svoje financie začali kontrolovať viac. Stále je však takmer jedna štvrtina klientov (24 %), ktorá nemá presný prehľad o výške poplatkov vo svojej banke (naposledy to bolo 31 %).

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina Slovákov je so svojou hlavnou bankou spokojných. Svoju spokojnosť vyjadrilo až 93 % respondentov – z nich je veľmi spokojných 42 % a skôr spokojných 52 %. Celková spokojnosť klientov bánk je tak porovnateľná s predchádzajúcim rokom (92 %). Naopak, nespokojných je 7%  klientov (minulý rok to bolo 8 %).