piatok 22. januára 2021

Starostlivosť: Predčasné narodené deti

Na Slovensku sa ročne narodí 5.000 detí predčasne. Súčasťou starostlivosti po predčasnom pôrode by mala byť aj prítomnosť rodičov pri dieťati, zapojenie rodiča do starostlivosti o jeho bábätko či psychologická podpora rodiny v jednom z najnáročnejších období ich života. 

Víziou združenia Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. K naplneniu tohto cieľa mal prispieť aj prieskum Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, podľa ktorého sú rodičia s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach, napr. 72 % rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode, 77 % rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa, až 81 % opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa a až 88 % rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov. 

Vyše 51 % rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode. Taktiež viac ako 54 % dotazovaných rodičov uviedlo, že im počas hospitalizácie ich dieťaťa na neonatologickom oddelení nebola poskytnutá takmer žiadna forma podpory a psychologickú podporu dostalo len 11 % opýtaných. Až 70 % rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou.