streda 22. septembra 2021

On-line: Diplomovka za 600 eur na splátky, prezentácia na obhajobu grátis

V posledných rokoch sa aj pod politikmi na Slovensku zatriasli stoličky v dôsledku medializácie ich nečestnej cesty k titulom. Matovič, Kollár či Krištúfková dostali tituly za práce, v ktorých ukradli cudzie myšlienky. Metódy podvodov pri záverečných prácach sa výrazne inovujú - najčastejšie využívaným a najťažšie odhaliteľným spôsobom je zaplatiť niekoho, kto prácu vytvorí za vás. Nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s dobrovoľníkmi našli 22 aktívnych firiem, ktoré zarábajú písaním záverečných prác. Okrem firiem s vlastnými webmi však takéto služby ponúkajú aj desiatky fyzických osôb na internetových bazároch.

To, že nejde o zriedka používanú formu podvodu, potvrdzujú aj tržby firiem pôsobiacich v tomto biznise. Údaje o hospodárení mnohých z nich nie sú dostupné, buď majú sídlo v zahraničí, alebo nie je jasné, kto web prevádzkuje, prípadne ide o živnostníkov. V šiestich prípadoch sa však k ich tržbám dopracovali. Priemerné ročné obraty na jednu firmu predstavujú 36-tisíc eur. Pri priemernej cene 600 eur za prácu a 22 firmách pôsobiacich na trhu, by sa dalo odhadovať, že s kúpenou záverečnou prácou ročne končí viac ako tisíc študentov. Nadácia však oslovila s otázkami aj samotné firmy. Z odpovedí vyplýva, že jej odhad bol pomerne konzervatívny. „Na Slovensku je to približne 2.000 – 3.000 zákazníkov za rok a v Českej republike je toto číslo väčšie, keďže je tam viac univerzít (3.000 – 4.000)“, odpovedala Martina, ktorá komunikuje za web zaverecneprace.sk. Dodáva, že sú najväčšou spoločnosťou v tomto biznise na slovenskom a českom trhu: „Každý rok nás oslovuje čoraz väčší počet študentov a to hlavne teraz v období pandémie, keďže školy fungovali dištančným spôsobom. Pre študentov spracovávame záverečné práce, ale aj seminárky, našu klientelu tvoria študenti stredných a hlavne vysokých škôl.“

Vysokoškolský diplom prvého alebo druhého stupňa dostalo vlani na Slovensku približne 30-tisíc študentov. Ak najväčšia firma hovorí o 2-3 tisícoch zákazníkov a na trhu je aktívnych ďalších 21 firiem, ročne môže podvodným spôsobom získať titul viac než 15 % absolventov. Ako to funguje? Študent osloví firmu s nezáväznou objednávkou a poskytne informácie o téme, fakulte, počte strán. Firma nájde na tému autora a navrhne cenu. Po záväznom potvrdení objednávky študent dostane vzorovú ukážku a zaplatí zálohu. Následne komunikuje s autorom, ktorý mu prácu pripravuje po častiach, tak aby ju študent mohol konzultovať so školiteľom. Rovnako je možná aj platba po častiach. Autor zapracováva školiteľove pripomienky. Po odovzdaní a zaplatení práce firmy garantujú aj záručnú dobu. Často ponúkajú aj prípravu prezentácie a vypracovanie oponentských otázok zdarma. Súčasná legislatívna úprava takéto podnikanie umožňuje. Spoločnosti, ktoré predávajú záverečné práce na kľúč, ich totiž na weboch najčastejšie prezentujú ako „študijné podklady“. Rovnako vo všeobecných obchodných podmienkach píšu, že „dielo dodané zhotoviteľom bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.“ Ďalej sa píše, že objednávateľ nesmie dielo šíriť a poskytovať tretím stranám. Celá právna zodpovednosť tak prechádza na študenta, ktorý si prácu kúpil. Študent takýmto konaním porušuje najčastejšie smernicu vysokej školy, aj to len v prípade, že je dobre napísaná. Riskuje tak svoje vylúčenie. Problémom je, že školy takýto podvod väčšinou neodhalia.

Cena za záverečné práce sa určuje podľa počtu normostrán aj náročnosti spracovávanej témy. Diplomovú prácu v rozsahu 60 strán nám jednotlivé weby ponúkli od 600 do 900 eur. Časť z ceny práce ostáva sprostredkovateľovi – webu, zvyšok putuje autorovi diela. Pri rozhovoroch s ľuďmi z akademického prostredia nadácia opakovane počula, že ako autori s webmi často spolupracujú doktorandi. Ide pre nich o rýchly zárobok. Písanie im nezaberie priveľa času, keďže presne poznajú smernice a vyberajú si témy, v ktorých sú zorientovaní. Stránka zaverecneprace.sk sa chváli rozsiahlou databázou autorov, ktorí dokážu pokryť každú tému.