streda 22. septembra 2021

SR: Vývoj nezamestnanosti v auguste

V auguste t. r. dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku úroveň 7,37 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,29 p. b. (7,66 % v júli 2021) a medziročne o 0,23 p.b. (7,60 % v auguste 2020). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce v auguste, po prvýkrát od mája minulého roka, klesol pod hranicu 200.000 osôb (199.528 v auguste 2021).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola najnižšia od mája minulého roka. V auguste 2021 dosiahla úroveň 8,02 %. Medzimesačne poklesla o 0,27 p. b. (8,29 % v júli 2021). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o pokles o 0,35 p. b. (8,37 % v auguste 2020). Úrady práce evidovali celkovo 217.147 ľudí bez práce, čo je o 7.239 osôb menej ako v júli 2021. Medziročne ich počet poklesol až o 12.370 osôb, čo je o 5,39 % menej (229.517 osôb v auguste 2020). Pozitívny efekt na trhu práce zanechal aj jeden z najžiadanejších projektov zo strany uchádzačov o zamestnanie Pracuj, zmeň svoj život. Práve vďaka nemu bolo podporených 7.672 pracovných miest sumou viac ako 48 miliónov eur.

Pozitívny trend na trhu práce potvrdil aj pokračujúci rast dostupných pracovných miest. Úrady práce ich evidovali najviac od októbra minulého roku, a to 75.439. V medzimesačnom porovnaní ide o nárast o 1.864 miest. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 3.308 miest (72.131 v auguste 2020). Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21.888 miest, najmenej miest ponúkal Košický kraj, a to 3.889. August priniesol najvyšší počet pracovných miest vhodných pre absolventov v rámci roka 2021, a to až 35.982. Prácu si v auguste 2021 našlo 12.659 evidovaných nezamestnaných. Celkovo bolo z evidencie vyradených 17.424 uchádzačov o zamestnanie, z toho 1.063 pre nespoluprácu a ďalších 3.702 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

Pokles zaznamenala aj oblasť hromadných prepúšťaní. V porovnaní s obdobím január až august roku 2020 je rok 2021 priaznivejší. Počet hlásení klesol o 35. V prípade počtu ohrozených zamestnancov ide o pokles o 2.274 pracovných miest.