streda 22. septembra 2021

EU: Nová aplikácia Erasmus+

Európska komisia spustila novú aplikáciu Erasmus+, ktorá vo všetkých jazykoch Európskej únie poskytne každému študentovi digitálnu európsku študentskú kartu platnú v celej únii. Keďže budúcnosť je digitálna, študenti môžu vďaka tejto obnovenej aplikácii ušetriť viac papiera.


Vďaka novej aplikácii, ktorá funguje tak na zariadeniach so systémom Android ako aj iOS, budú môcť študenti:
  • hľadať medzi partnermi svojej univerzity a vybrať si svoju destináciu;
  • podpísať zmluvu o štúdiu on-line;
  • zistiť podrobnosti o podujatiach vo vybranej destinácii, dozvedieť sa užitočné tipy a spojiť sa s ostatnými študentmi a
  • získať európsku študentskú kartu s prístupom k službám, múzeám, kultúrnym podujatiam a špeciálnym ponukám na hostiteľskej univerzite a v danej krajine.
Do siete Erasmus bez papiera, ktorá umožňuje bezpečnú výmenu údajov a jednoduchšiu identifikáciu zmlúv o štúdiu, je v súčasnosti zapojených vyše 4.000 univerzít. Táto forma digitálnej spolupráce uľahčuje zavedenie a plošné uznávanie európskej študentskej karty.

V súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania sa novým programom Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027 podporuje rozvoj digitálnych zručností a prispieva k digitálnej transformácii európskych vzdelávacích systémov. Vďaka zvýšenému rozpočtu presahujúcemu 28 miliárd eur na sedemročné obdobie sa programom Erasmus+ podporí aj odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy v časoch pandémie.