piatok 24. septembra 2021

Práca na diaľku: Dvojnásobok za 15 rokov

Podľa prieskumu Global Workplace Analytics vzrástol od roku 2005 počet zamestnancov pracujúcich na diaľku o 216 % a tento trend sa má ďalej zrýchľovať. Na základe opakovaných prieskumov existoval u 80 % amerických zamestnancov veľký záujem o prácu z domova ako benefit už pred obdobím pandémie. Viac ako tretina sa potom bola ochotná na jeho získanie vzdať aj časti mzdy.

Gallup vo svojej súhrnnej správe za roky 2012-2016 zase uviedol, že v sledovanom období pracovalo z domu aspoň čiastočne 43 % amerických zamestnancov. Na efektivitu práce mimo kancelárie sa zase zameral výskum Graduate School of Business pri Stanfordskej univerzite. Efektivita zamestnancov sa podľa neho v sledovanom období medzi 1. januárom a 5. decembrom 2010 zvýšila o 13 % vďaka menšiemu počtu prestávok aj vyššiemu pracovnému výkonu. Aj spoločnosť IceWarp od jari 2020, kedy spustila beta verziu videokonferenčného riešenia, eviduje o toto riešenie kontinuálny nárast záujmu, za posledných šesť mesiacov o 40 %. Populárnejší je tiež celý kancelársky balík, u ktorého zákazníci stále častejšie priplácajú za plnú funkcionalitu.  

Podľa správy Európskej komisie v mnohých členských krajinách EÚ zo zamestnancov, ktorí začali počas pandémie pracovať z domova, nemala s týmto typom práce skúsenosti viac ako polovica. Ak vychádzame z aktuálnych trendov, môže neschopnosť prispôsobiť sa práci na diaľku spôsobiť prehlbovanie nerovností medzi trhmi, zamestnanci aj firmami. Presun kancelárie na internet teda môže, pokiaľ je na to odvetvie pripravené, priniesť aj množstvo výhod tak pre zamestnancov, ktorým sporí predovšetkým čas a výdavky na dopravu, ako aj pre ich zamestnávateľov, ktorí môžu ušetriť značné náklady za prenájom kancelárskych priestorov.