streda 26. januára 2022

EU: 55 % kontrolovaných webových stránok porušuje právo

Spotrebitelia sa pri on-line nakupovaní či rezervovaní služieb často spoliehajú na recenzie. V rámci európskeho skríningu webových stránok („sweep“) spotrebiteľských recenzií orgány 26 členských štátov Európskej únie, Islandu a Nórska na ochranu spotrebiteľa v koordinácii s Európskou komisiou skontrolovali 223 veľkých webových stránok. Takmer dve tretiny analyzovaných on-line obchodov, trhovísk, rezervačných webových stránok, vyhľadávacích nástrojov a stránok porovnávacích služieb vyvolali pochybnosti o spoľahlivosti recenzií: v 144 z 223 kontrolovaných internetových stránok orgány nedokázali potvrdiť, že obchodníci urobili dosť opatrení, aby zabezpečili autentické recenzie, t. j. aby ich uverejnili spotrebitelia, ktorí skutočne použili recenzovaný produkt alebo službu.

Ďalšie zistenia:
  • 104 z 223 preskúmaných webových stránok neinformuje spotrebiteľov o tom, ako sa zhromažďujú a spracúvajú recenzie. Len 84 webových stránok sprístupňuje takéto informácie spotrebiteľom na samotnej stránke s recenziou, zatiaľčo ostatné ich uvádzajú „malým písmom“, napríklad vo svojich právnych podmienkach.
  • 118 webových stránok neobsahovalo informácie o tom, ako sa predchádza falošným recenziám. V týchto prípadoch spotrebitelia nemajú možnosť overiť si, či recenzie napísali spotrebitelia, ktorí produkt alebo službu skutočne použili.
  • Na 176 webových stránkach sa neuvádza, že stimulované recenzie (napr. vyplývajúce z peňažnej odmeny) sú zakázané ich internými pravidlami, alebo ak nie, ako zabezpečujú, že sú označené ako stimulované.
Orgány na ochranu spotrebiteľa dospeli k záveru, že najmenej 55 % kontrolovaných webových stránok potenciálne porušuje smernicu o nekalých obchodných praktikách, ktorá vyžaduje, aby sa spotrebiteľom poskytovali pravdivé informácie pre informované rozhodnutie. Úrady mali pochybnosti aj o zvyšných 18 %. Vnútroštátne orgány budú kontaktovať dotknutých obchodníkov, aby opravili svoje webové stránky a v prípade potreby iniciovali vynucovacie opatrenia v súlade s ich vnútroštátnymi postupmi. Komisia bude pokračovať v spolupráci so sieťou CPC a podporovať vnútroštátne orgány v ich opatreniach na presadzovanie práva.