streda 26. januára 2022

SR: Sporíme viac než pred rokom

Úspory na nečakané výdavky alebo pre prípad zhoršenia vlastnej ekonomickej situácie má 63 % slovenských domácností. Ešte pred rokom malo nasporené 69 % domácností, na druhej strane vykazuje viac domácností vyššie úspory než v minulosti. Zatiaľčo v roku 2020 malo úspory vo výške mesačného príjmu 26 % slovenských domácností, v roku 2021 išlo o 22 % domácností. Prakticky rovnaký počet domácností ako pred rokom má úspory vo výške 3-mesačného príjmu (30 % oproti 29 %). Pokiaľ ide o úspory vo výške 6-mesačného príjmu, v roku 2020 ich malo 17 % slovenských domácností, o rok neskôr 19 % domácností. Nárast možno pozorovať pri úsporách do výšky ročného príjmu domácnosti, v roku 2020 takéto úspory malo 15 % a o rok neskôr už 17 % domácností. 

Prieskum vypracovaný agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) tiež ukazuje, že každá siedma domácnosť (14 %) si s úsporami vystačí na dlhšie než jeden rok (z toho viac ako 5 % dokonca na dlhšie obdobie než 3 roky). Oproti predchádzajúcemu roku sa zmenšil rozdiel medzi ženami a mužmi: zatiaľčo v prieskume z roku 2020 uvádzalo úspory 71 % mužov a 66 % žien, v roku 2021 bol podiel mužov a žien s úsporami rovnaký (63 %). Muži a ženy však uvádzajú veľmi podobnú výšku úspor v porovnaní so svojím príjmom. „Ukazuje sa, že rodiny s menšími úsporami nemali v minulom roku toľko príležitostí na odkladanie peňazí, zatiaľčo situácia domácností s najväčšími úsporami sa výrazne zlepšila. Oproti predchádzajúcemu roku sa výrazne zvýšil počet ľudí bez úspor vo vekovej kategórii 45 až 55 rokov. Ľudia bez úspor alebo s úsporami do výšky mesačného príjmu by mali čo najrýchlejšie obmedziť náklady a začať premýšľať, ako zohnať ďalší zdroj príjmu alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. V tomto roku možno z dôvodu rekordnej inflácie s istotou počítať s ďalším zdražovaním potravín a blíži sa vyúčtovanie energií, ktoré pre mnohé domácnosti bude veľkým výdavkom. Keď už sa ľudia ocitnú v situácii, že nezvládajú splácať svoje záväzky, základom je vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti“, uvádza Jaroslava Palendalová.

Najčastejšie si sporia osoby s vyšším vzdelaním, ktoré spravidla majú aj najvyššie úspory v pomere k svojmu mesačnému príjmu. Nasporené majú častejšie ľudia žijúci v manželskom alebo partnerskom zväzku a bezdetné domácnosti. Najčastejšie si sporia študenti a až potom zamestnanci. Stále platí, že najviac si peniaze odkladajú pracovníci v odbore IT (97 %) a zamestnanci v oblasti finančných a poisťovacích služieb (84 %).