utorok 25. januára 2022

Výzva: 110 miliónov eur pre poľnohospodárov

Novú výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov eur oznámilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Zároveň vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich môže zvýšené stropovanie v prípade malých projektov a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov. Určené sú na investície do výstavby, rekonštrukcie či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia, a to vrátane strojov a náradia. Investície môžu smerovať aj na zlepšenie odbytu a zníženie záťaže na životné prostredie. 

Zásadnou zmenou je stanovenie tzv. katalógových cien, to znamená na techniku, stavby a zariadenia je v katalógu podľa určených parametrov stanovená cena v eurách, ktorú oprávnený žiadateľ dostane. Odpadne tak celý proces verejného obstarávania a nákup techniky sa pre žiadateľa urýchli. Žiadateľom sa vzhľadom na časovú náročnosť procesu vyhodnocovania odporúča, aby svoju žiadosť o nenávratný finančný príspevok stiahli a predložili aktualizovanú žiadosť v rámci novej výzvy 4.1. 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné podať v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022, vyplácanie platieb má začať už v tomto roku a bude prebiehať maximálne do konca programového obdobia. Proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE. V novej zverejnenej výzve bude časť alokácie (20 mil. eur) určená na malé projekty s rovnakými parametrami ako vo výzve 50/PRV/2020, avšak s navýšením stropu na 80.000 eru na projekt. Pre jednoduchšie používanie aplikácie boli zverejnené aj inštruktážne videá s návodmi na internetovej stránke apa.sk.