štvrtok 27. januára 2022

Výzva: Pre autobusovú dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre takzvaný segment BUS. Ide o opravnú výzvu pre žiadateľov, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby, alebo ju dokonca nestihli podať v stanovenom termíne. Výzva je teraz nanovo otvorená na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane.

Ministerstvo dopravy upozorňuje, že ak bude žiadosť podaná až posledný deň výzvy a následne bude v tejto žiadosti zistená opäť chyba, po tomto dátume už nebude žiadateľom umožnené takúto žiadosť podať ešte raz. Ide o oprávnené obdobie január až máj 2021 pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a pre prevádzkovateľov príležitostnej - zájazdovej dopravy, ktorým poklesli tržby oproti referenčnému obdobiu minimálne o 30 %.

Výzva sa primárne zameriava na tých žiadateľov, ktorí podali svoju žiadosť o finančný príspevok nesprávne a žiadosť im bola v zmysle stanovených podmienok tejto schémy minimálnej pomoci zamietnutá. Otvorená zostáva aj pre tých žiadateľov, ktorí svoju žiadosť nepodali v termíne od 9.11.2021 do 31.12.2021. Maximálna výška príspevku je súhrnne do 200-tisíc eur. Viac informácií o tejto schéme pomoci nájdete na https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-minimalnej-pomoci-pre-oblast-cestnej-dopravy-49392.