piatok 28. januára 2022

Výzva: Pre dodávateľov mlieka, ovocia a zeleniny do škôl

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila nové výzvy pre žiadateľov, ktorí v rámci tzv. Školského programu dodávajú do školských zariadení mlieko, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu a výrobky z ovocia a zeleniny. Zároveň možno podávať žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v školskom programe. 

Školský program je program pomoci na podporu dodávania alebo distribúciu uvedených produktov pre deti a žiakov v školách. Je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a je upravený legislatívou Európskej únie. Nové výzvy v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023:
1. Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe. Výzva je otvorená do 31. 5. 2022.
2. Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe . Výzva je otvorená do 31. 5. 2022.
3. Výzva na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov. Výzva je otvorená do 31. 1. 2022.
Žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry. Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke. Podávanie žiadostí je potrebné urobiť prostredníctvom formulárov, ktoré sú k dispozícii na interentovej stránke apa.sk v časti Podpory – Organizácia trhu – Školské programy – Školské ovocie a zelenina / Školské mlieko.

Agentúra zverejnila ďalej výzvu na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe a na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov a Príručky pre žiadateľov na schválenie žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023. Táto výzva je otvorená do: 31. 01. 2022, resp. do 31. 05. 2022.