streda 26. januára 2022

SR: Bezplatné poradne o dlhoch

Pôžičky a exekúcie vedia byť priveľkou záťažou nielen pre rodinný rozpočet a vzťahy, ale aj zdravie. Na Slovensku je aktuálne zriadených 8 bezplatných dlhových poradní: v Nitre, Poprade, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Lučenci, Bratislave a Prešove, kde môžu záujemci získať rady pri riešení svojich dlhov od psychológov, právnikov a ekonómov. Spojením troch oblastí poradenstva pokrývajú poradcovia všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb.

Práve psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém reflektujú štátne bezplatné dlhové poradne a právny základ pre poradenstvo zamerané na prevenciu vzniku duševných porúch, vrátane psychologického poradenstva upravuje novela tzv. kompetenčného zákona, ktorá oprávňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva pri riešení problémov s dlhmi. Odborníci v poradniach pomáhajú vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastaviť splátkový kalendár, ale aj zmeniť celkový postoj a správanie sa tak, aby sa už nikdy v podobnej situácii neocitol. Bližšie informácie o poskytovaných službách, užitočné návody a kontakty nájdete na webovej stránke pomahamedlznikom.sk a na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne .

V rámci národného projektu Bezplatného dlhového poradenstva bude v rámci Slovenska v tomto roku otvorených všetkých 46 bezplatných dlhových poradní, ktoré sa budú nachádzať v mieste pôsobnosti Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ich pobočiek. V najbližšom čase sa plánuje otvorenie bezplatných dlhových poradní v Michalovciach, Vranove nad Topľou, Košiciach a vo Zvolene.