štvrtok 7. júla 2022

Radíme: Sledujte si mobilnú sieť v Európe

Pokiaľ cestujete do zahraničia v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, nemusíte automaticky platiť za využívanie mobilných služieb rovnako ako doma. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča pred vycestovaním správne nastavenie mobilného telefónu.

Pri návšteve krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), t. z. Európska únia + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, platíte za mobilné služby - telefonovanie, posielanie správ a mobilné dáta rovnaké ceny ako doma. Neplatí to ale v prípade, že sa mobil pripojí na sieť operátora z krajiny, kde pravidlá pre EHP neplatia. Stane sa to používateľom, ktorí majú v mobilnom telefóne nastavenú automatickú voľbu siete, preto si aj telefón vyberie sieť operátora s najsilnejším signálom. Môže sa tak stať najmä v oblastiach, kde je bežný cezhraničný presah signálu mobilných sietí. A môže to viesť k nárastu účtu o desiatky, v niektorých prípadoch až o stovky eur. 

Pred odchodom do zahraničia je tak potrebné venovať pozornosť aj nastaveniu mobilného telefónu. Dočasne zakážte automatickú aktualizáciu softvéru, alebo si nastavte telefón tak, aby si vyžiadal pred aktualizáciou súhlas. V prípade, že sa budete pohybovať pri hraniciach EHP s inými štátmi, tak si v navštívenej krajine vyberte manuálne nastavenie siete, aby sa mobil nechcene nepripojil na sieť operátora z krajiny, kde pravidlá pre EHP neplatia. Ak sa vám predsa len stane, že sa váš mobilný telefón prihlási do siete mimo EHP, venujte náležitú pozornosť upozorňujúcim SMS správam, ktoré vám posiela operátor, prípadne kedykoľvek sa môžete spojiť a poradiť s informačnou linkou operátora. Práve operátor vás totiž SMS správami upozorňuje, že využívanie mobilných služieb môže byť drahšie, než platíte doma.