streda 6. júla 2022

Aktuálne: Zranené vzťahy

Medziľudské vzťahy dostali v predchádzajúcich dvoch rokoch ťažkú ranu. Pandémia ich zasiahla viac než vojna. Aspoň tak súdia Slováci na základe výskumu zadaného značkou Opavia (17. 5. – 20. 5. 2022, 1.012 respondentov vo veku 18 – 65 rokov, on-line formou s Instant Research). Za najväčšiu výzvu pre medziľudské vzťahy považujú respondenti práve pandémiu koronavírusu, ktorú, nie prekvapivo, nasleduje vojnový konflikt na Ukrajine.

Vzťahy medzi ľuďmi sa v období pandémie zhoršujú podľa necelých 64 % opýtaných v porovnaní s vyše 11 %, ktorí si myslia opak. Podobne hodnotili respondenti medziľudské vzťahy aj v práve aktuálnom období vojny na Ukrajine – odcudzenie či zhoršenie vzťahov vníma 54 % opýtaných oproti 14 % s opačným názorom. Najoptimistickejšie hodnotili vývoj medziľudských vzťahov v pandémii obyvatelia Košického kraja, kde sa k ich kladnému hodnoteniu prihlásilo 16 % respondentov, naopak, najpesimistickejšie hodnotenie dalo vzťahom 69 % obyvateľov Banskobystrického a Žilinského kraja. V období vojny na Ukrajine majú o vývoji medziľudských väzieb najlepšie mienky ľudia v Bratislavskom kraji, kde sa k ich zlepšeniu vyjadrilo 21 % opýtaných. Najskeptickejšie sa k vývoju vzťahov medzi ľuďmi počas vojny stavali respondenti zo Žilinského kraja, kde ich zhoršovanie zaznamenalo 61 % opýtaných.

Prieskum ďalej zisťoval, ktoré faktory Slováci považujú za kľúčové pre vznik miestnej komunity. Okrem spoločných záujmov, ktoré uviedlo 85 % opýtaných, sú to zároveň dobré vzťahy so susedmi, ktoré v budovaní komunity považuje za najvýznamnejšie 47 % respondentov. Kľúčovým faktorom pri pestovaní kvalitných vzťahov so susedmi je pre Slovákov vzájomná ohľaduplnosť, avšak s rešpektom na súkromie susedov (56 %), ďalej spoločná starostlivosť o okolie (41 %), vzájomná susedská výpomoc (39 %) a nakoniec pravidelné susedské stretávanie (25 %).