pondelok 4. júla 2022

Pohľadávky: Kde je to najhoršie?

Európske krajiny patria medzi top 10 miest s najľahším vymáhaním dlhov. Švédsko (so skóre 30), Nemecko (30) a Fínsko (32) majú najlepšie hodnotenie, pričom ich skóre zostáva stabilné v porovnaní s predchádzajúcim reportom. Prvou mimoeurópskou krajinou v rebríčku je Nový Zéland (12. miesto so skóre 36, +1 bod oproti roku 2018), za ním nasleduje Brazília (20. miesto, skóre 43, bez zmeny).

Tretie vydanie Allianz Trade Collection Complexity Score hodnotí, aké ťažké je vymáhať dlhy a pomáha pri rozhodovaní v medzinárodnom obchodovaní, čo je nevyhnutné v prostredí, kde sa očakáva nárast globálnych insolvencií (+10 % v roku 2022 a +14 % v roku 2023). Toto skóre zahŕňa 49 krajín, ktoré predstavujú takmer 90 % svetového HDP a 85 % svetového obchodu. Vo Švédsku, Nemecku a Fínsku je platobná morálka domácich spoločností dobrá a súdy sú efektívne pri vydávaní včasných rozhodnutí, čím spoločnostiam uľahčujú vymáhanie pohľadávok. To je v protiklade s inými európskymi krajinami ako Francúzsko (10., 36, bez zmeny) a Španielsko (11., 36, -1 bod), kde je vymáhanie dlhov mimoriadne komplikované, keď sa dlžník dostane do platobnej neschopnosti, a to najmä pokiaľ ide o nepoistených veriteľov. Rebríček roku 2022 uzatvárajú Saudská Arábia (91, -3 body), Malajzia (78, bez zmeny) a Spojené arabské emiráty (72, -9 bodov). Napriek určitým zlepšeniam v komplikovanosti súdnych procesov je medzinárodné vymáhanie dlhov v Saudskej Arábii trojnásobne zložitejšie ako vo Švédsku, Nemecku a Fínsku.

Rozdiel medzi vyspelými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi je stále veľký. V skutočnosti je 14 zo 16 krajín západnej Európy na nízkych priečkach zložitosti vymáhania. Naproti tomu majú USA (32., 55, bez zmeny) a Kanada (29., 53, bez zmeny) výrazne vyššie hodnotenia. Blízky východ, Ázia a Afrika sa radia medzi regióny, kde je vymáhanie dlhov najzložitejšie. Tento rozdiel sa však postupne zmenšuje. Počas posledných štyroch rokov sa takmer v polovici krajín znížilo skóre zložitosti vymáhania pohľadávok (20 zo 49 krajín). Pandémia Covid-19 viedla niekoľko krajín k urýchleniu reforiem v oblasti insolvencií. Zaznamenali sa aj určité zlepšenia - pokiaľ ide o preventívnu reštrukturalizáciu - napríklad vo Veľkej Británii, Austrálii a EÚ, kde sa smernica 2019/1023 v súčasnosti zavádza v jednotlivých členských štátoch. Saudská Arábia a Čína tiež vykázali určité viditeľné zlepšenia: V týchto krajinách sa skóre zložitosti vymáhania znížilo o -3 body resp. o -2 body. Globálne skóre zložitosti vymáhania sa za posledné štyri roky znížilo: teraz je na úrovni 49 bodov, čo je o 2 body menej ako v roku 2018 (51). Napriek tomuto pozitívnemu trendu však zostáva medzinárodné vymáhanie pohľadávok celkovo veľmi zložité (úroveň: vysoká). A ktorí exportéri sú najviac ohrození zložitosťou vymáhania pohľadávok? Fínsko, Rakúsko a Nórsko sú najmenej ohrozené, keďže ich obchodnými partnermi sú krajiny, kde nie je vymáhanie dlhov tak zložité. Na druhom konci spektra vyčnieva Ázia so siedmimi krajinami, ktoré sú v dôsledku medzinárodného obchodu najviac ohrozené zložitosťou vymáhania svojich pohľadávok: Hongkong, Indonézia, Thajsko, Malajzia, Japonsko, Singapur a India.