štvrtok 4. augusta 2022

Dáta: Základ inovácií

Až 70 % podnikov má kvôli neefektívnemu využívaniu dát problém s inováciami. Medzi hlavné prekážky patrí príliš veľké množstvo dát (83 %), problémy s prístupom k správnym dátam (74 %) a technické obmedzenia (60 %). Veľkým problémom je tiež suverenita dát.

Takmer tri štvrtiny (70 %) firiem nedokážu vyťažiť maximálny úžitok zo svojich dát – čo má priamy vplyv na ich schopnosť inovovať, ukázal prieskum medzi 100 vrcholovými manažérmi globálnych firiem pôsobiacich v Európe, ktoré sa umiestnili na rebríčku Forbes Top 2000. Skoro tretina (30 %) manažérov označila za svoj primárny strategický cieľ znižovanie nákladov, ale vzhľadom na hroziacu recesiu by lepšie využitie dát mohlo podporiť krátkodobé aj dlhodobé inovácie. Pritom 59 % opýtaných verí, že firmy, ktoré uprednostňujú rozhodovanie založené na dátach, získavajú podiel na trhu na úkor konkurencie a 58 % sa obáva, že za svojimi rivalmi zaostanú, pokiaľ svoje dáta nebudú využívať efektívnejšie. Neschopnosť dostatočne rýchlo premieňať nápady na nové produkty, služby a stratégie stále vystavuje podniky riziku neúspechu.

Nedostatočná schopnosť realizácie inovácií - ako ju prvýkrát popísala štúdia Inovácie v exponenciálnej ekonomike, ktorú spoločne spracovala londýnska ekonomická škola Cass Business School a spoločnosť VMware, je naďalej prepojená s ťažkostiam efektívneho využitia dát. Podľa oslovených manažérov štyri zo siedmich hlavných strategických obchodných cieľov na nasledujúce dva roky vyžadujú presné, relevantné a včasné dáta ako podklad pre rozhodovanie, od informácií o pracovnej sile a produktivite po kvalitu zákazníckej skúsenosti. K väčšej inovatívnosti a hľadaniu nových spôsobov, ako uvádzať na trh produkty, služby a stratégie motivuje svoje tímy 52 %. Medzi bariéry týkajúce sa dát, na ktoré poukazujú manažéri, patrí príliš veľké množstvo dát (83 %), problémy s prístupom k správnym dátam (74 %) a technické obmedzenia (60 %). Veľkým problémom je aj suverenita dát, kedy ukladané alebo zhromažďované dáta podliehajú zákonom na ochranu osobných údajov alebo iným predpisom na úrovni štátu, odvetvia alebo podniku, pričom národné (76 %) a odborové (67 %) predpisy sú zdôrazňované ako významné prekážky využitia potenciálu dát.