piatok 5. augusta 2022

EU: Očakávania spotrebiteľov

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky prieskumu spotrebiteľských očakávaní (CES) jún 202. Ide o mesačný on-line prieskum, ktorý zbiera aktuálne informácie o vnímaní a očakávaniach spotrebiteľov v eurozóne, ako aj o ich ekonomickom a finančnom správaní. CES v súčasnosti vychádza z približne 14.000 opýtaných spotrebiteľov vo veku 18 a viac rokov zo šiestich krajín eurozóny: Belgicka, Nemecka, Španielska, Francúzska, Talianska a Holandska. Tieto krajiny predstavujú 85 % celkového HDP eurozóny a 83,8 % celkovej populácie eurozóny.

V porovnaní s májom spotrebitelia teraz očakávajú, že o 12 mesiacov:
  • Inflácia bude vyššia.
  • Rast príjmov zostane nezmenený, zatiaľ čo nominálne výdavky porastú podstatne viac ako príjmy.
  • Ekonomický rast bude zápornejší a nezamestnanosť porastie.
  • Rast cien nehnuteľností bude o niečo nižší a úrokové sadzby hypoték budú naďalej rásť.
Inflácia: Inflácia vnímaná spotrebiteľmi za posledných 12 mesiacov sa výrazne zvýšila, rovnako ako ich očakávania týkajúce sa budúcej inflácie. Stredná vnímaná miera inflácie za posledných 12 mesiacov vzrástla na 7,2 % zo 6,6 % v máji, zatiaľčo stredná očakávaná inflácia na 12 mesiacov dopredu len mierne vzrástla na 5,0 %. Inflačné očakávania na tri roky dopredu sa tiež výrazne zvýšili na 2,8 % z 2,5 % v máji. Neistota spotrebiteľov ohľadom inflácie sa od marca po náraste v predchádzajúcich mesiacoch stabilizovala. 

Príjem a spotreba: Očakávania rastu nominálnych príjmov na 12 mesiacov dopredu zostali nezmenené na úrovni 0,9 %. Zostávajú vyššie u spotrebiteľov vo veku 18 – 34 rokov (na úrovni 1,8 %) a u spotrebiteľov s veľmi nízkymi príjmami. Vnímanie rastu nominálnych výdavkov za posledných 12 mesiacov od apríla 2021 neustále rástlo a dosiahlo 5,0 %. Spotrebitelia s podpriemernými príjmami naďalej vnímali najvyšší rast nominálnych výdavkov. Čo sa týka budúceho rastu nominálnych výdavkov, očakávania respondentov na 12 mesiacov dopredu mierne vzrástli na 3,9 %. 

Trh práce a ekonomický rast: Očakávania hospodárskeho rastu na 12 mesiacov dopredu boli o niečo negatívnejšie ako v máji na úrovni -1,3 % a boli široko založené na príjmových a vekových skupinách. Očakávania spotrebiteľov sa v marci 2022 zmenili na negatívne a klesli na minimum -1,8 %, no očakávaný pokles sa odvtedy zmiernil. V súlade s nižšími očakávaniami hospodárskeho rastu sa očakávania miery nezamestnanosti na 12 mesiacov dopredu zvýšili na 11,5 %, čo je blízko k úrovniam zaznamenaným na začiatku roka. V apríli 2022 štvrťročné údaje ukazujú, že respondenti, ktorí sú nezamestnaní, znížili svoje očakávania nájsť si prácu počas nasledujúcich troch mesiacov z 26,7 % v januári na 23,8 %. Očakávaná pravdepodobnosť straty zamestnania počas nasledujúcich troch mesiacov tiež klesla na 9,5 % z 10,3 % v januári. 

Prístup k bývaniu a úverom: Očakávania spotrebiteľov o raste cien ich domov na 12 mesiacov dopredu mierne klesli na 3,3 %. Po určitej vzostupnej dynamike v roku 2021 sa očakávania od októbra toho istého roku vyrovnávajú. Očakávania úrokových sadzieb na hypotéky v nasledujúcich 12 mesiacoch sa naďalej posúvali až o 4,0 % z ich januárového minima 3,3 %. Spotrebiteľmi vnímané podmienky prístupu k úverom sa za posledných 12 mesiacov mierne sprísnili a očakávania na 12 mesiacov dopredu zostali v podstate nezmenené. Podiel spotrebiteľov, ktorí uvádzajú, že požiadali o úver počas posledných troch mesiacov, ktorý sa zisťuje na štvrťročnej báze, ďalej klesol z 13,7 % v januári na 12,7 % v apríli 2022.