štvrtok 4. augusta 2022

On-line: #EndHumanTrafficking

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi začala kampaň modrého srdca so zameraním na dvojtvárnosť využívania technológií #EndHumanTrafficking. Témou je Používanie a zneužívanie technológií, ktoré môžu brániť, ale rovnako tak napomôcť obchodovaniu s ľuďmi.

Značná časť nášho života sa aj vplyvom pandémie Covid-19, digitalizácii, rýchlo rastúcemu využívaniu moderných technológií presunula do on-line virtuálneho sveta, kde sa zločin obchodovania s ľuďmi rozrastá. On-line platformy totiž ponúkajú obchodníkom s ľuďmi množstvo nástrojov s vyššou rýchlosťou, nákladovou efektívnosťou a anonymitou na: nábor, zneužívanie a kontrolu obetí; organizovanie dopravy a ubytovanie; oslovenie potenciálnych klientov; komunikáciu medzi páchateľmi; skrývanie výnosov z trestnej činnosti. Zločinci profitujú z chaosu, zúfalstva a odlúčenia ľudí – najmä žien a detí – od podporných systémov a rodinných príslušníkov. Na druhej strane moderné technológie môžu byť aj nápomocné pri odhaľovaní a odstraňovaní obchodovania s ľuďmi, napr. v prípadoch získavania digitálnych dôkazov s cieľom podpory obetí v trestnom konaní, alebo pri poskytovaní podporných služieb obetiam.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu prináša rady a tipy, ako sa vyhnúť obchodovaniu:
  • Prísne nastavenia ochrany osobných údajov - ak sú vaše účty sociálnych médií verejné, vaše fotografie, príspevky a ďalšie informácie môže vidieť ktokoľvek. Obchodníci s ľuďmi používajú tieto informácie na nábor obetí. Zvážte nastavenie svojich účtov ako „súkromné“ a vypnite zdieľanie polohy v príspevkoch.
  • Dajte si pozor na zvláštne žiadosti o priateľstvo - obchodníci s ľuďmi oslovujú neznámych ľudí, aby si „pokecali“ prostredníctvom sociálnych sietí, čím pomaly pracujú na budovaní dôvery u potenciálnej obete.
  • Nikdy nezdieľajte osobné informácie, ako je vaše telefónne číslo, adresa alebo aktuálna poloha online - pamätajte, že všetko, čo umiestnite online (napr. fotky, texty) je vo verejnej sfére. Už nemáte úplnú kontrolu nad tým, ako sa to zobrazuje alebo zdieľa. Obchodníci s ľuďmi používajú fotografie a osobné údaje ľudí, aby ich mohli vydierať, kontaktovať, upravovať, monitorovať alebo inak zlákať.
  • Dajte si pozor na reklamy, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé - obchodníci s ľuďmi často používajú pútavý jazyk v on-line pracovných inzerátoch a sľubujú vysoké mzdy za jednoduchú prácu alebo možnosť stať sa modelkou. Obchodníci s ľuďmi budú často zavádzajú.
  • Nahláste podozrivé stránky/aktivity. Neváhajte zrušiť priateľstvo, zablokovať alebo nahlásiť niekoho, kto vás obťažuje alebo sa s vami rozpráva spôsobom, ktorý sa vám nepáči. Urobte si snímky obrazovky správ alebo príspevkov, môžu byť užitočné neskôr pri vyšetrovaní.
  • Poznajte varovné signály obchodovania s ľuďmi – buďte v on-line prostredí ostražití. Uvedomenie si varovných signálov obchodovania s ľuďmi vám môže pomôcť rozpoznať, kedy vám alebo vášmu blízkemu hrozí online nábor.
  • Získajte pomoc - mnohé krajiny majú bezplatné, dôverné linky pomoci pre tých, ktorí boli alebo sú vystavení riziku obchodovania s ľuďmi. Na Slovensku je to Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi dostupná na telefónnom čísle 0800 800 818.