streda 3. augusta 2022

Upozorňujeme: Zápis rodných čísiel

Štát nezvládol automatický zápis rodných čísel do obchodného registra. Ak nedôjde k zmene, firmy podnikajúce na Slovensku čaká zbytočná byrokracia, mnohých dokonca opakovane. Novela obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020 totiž priniesla zmenu - povinnosť zapísať do obchodného registra rodné čísla spoločníkov a konateľov. Po vlne kritiky zo strany podnikateľského prostredia došlo v minulom roku k novele, ktorej cieľom bolo odbremeniť firmy a tam, kde je to možné zapísať tieto údaje automaticky.

„Po minuloročnej novele mali podnikatelia nádej, že ich nečaká opakované „branné cvičenie“ a nebudú musieť robiť poštárov medzi štátnymi inštitúciami, aby im oznámili údaje, ktoré už majú,“ konštatuje Ján Solík. V máji uplynul termín na automatický zápis a mnohé firmy čakalo nepríjemné prekvapenie. Štát si informácie o nich doplnil len čiastočne. „Absurdnosť nezvládnutého procesu automatických zápisov najlepšie ukazujú početné príklady firiem, pri ktorých sa podarilo doplniť údaje o konateľoch, no o spoločníkoch nie, hoci ide o rovnaké osoby,“ dodáva Solík. Firmám, ktorým bola automaticky zapísaná iba časť údajov vlaňajšia novela nijako nepomohla, pretože sa byrokracii nevyhnú.

Podnikatelia, ktorí chcú predísť pokute, majú na splnenie tejto povinnosti čas do 30. septembra. „Tisíckam podnikateľom zostáva len dúfať, že tí, ktorí sú za tento stav zodpovední využijú leto na jeho vyriešenie. Ak sa nechcú spoliehať na druhý reparát štátu, nezostáva im nič iné len sa pustiť do vypĺňania formulárov. Mali by to však urobiť až potom, čo si vymenia občiansky preukaz za nový, inak si byrokratický kolotoč zopakujú, keď budú nahlasovať nové číslo občianskeho preukazu,“ uzatvára Solík.