streda 14. septembra 2022

Aktuálne: Školské pomôcky

Slovenské rodiny si na školské potreby nepožičiavajú, tento rok si však výrazne priplatili. Napriek rastúcim cenám drvivá väčšina slovenských domácností nakúpila školské potreby pre deti v rámci bežných výdavkov alebo úspor, teda bez toho, aby si musela požičiavať. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) zistila, že na výbavu do školy potrebuje úver len 6 % slovenských rodín.

Ženy si na školské potreby pre deti požičiavajú rovnako ako muži. Najčastejšie ide o pôžičky v rámci širšej rodiny. Požičiavajú si najmä ľudia v strednom veku (25 až 34 rokov a 45 až 54 rokov) a tí, ktorí žijú vo viacčlenných domácnostiach. Rodičia, ktorí potrebujú pôžičku na školské pomôcky pre svoje deti, sú zvyčajne zamestnaní a žijú na východnom Slovensku. „Inflácia sa samozrejme nevyhla ani cenám školských potrieb. Ceny základných pomôcok pre žiakov prvých ročníkov sa medziročne zvýšili približne o 15 %. V našom prieskume sme však zistili, že niektoré rodiny si na školskú výbavu pre svoje deti musia požičať viac ako 200 eur. Absolútna väčšina slovenských rodičov však obstará školské potreby pre svoje deti bez pôžičky, nanajvýš s menšou pomocou širšej rodiny,“ uvádza Jaroslava Palendalová.

Na školské pomôcky si najčastejšie požičiavajú rodičia pracujúci v poľnohospodárstve a lesníctve alebo zamestnanci v zdravotníctve. Na výbavu do školy si požičiavajú najmä ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity. „Potreba pôžičky na školské potreby pre deti samozrejme súvisí s čistým príjmom domácnosti. Na školské pomôcky si teda požičiavajú najmä rodičia, ktorí uvádzajú, že ich rodinný rozpočet často nepokrýva ani najlacnejšie potraviny a oblečenie. Rodiny, ktoré potrebujú pôžičku na tento účel, sú často bez úspor a majú aj iné záväzky po splatnosti,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Aj keď rodičia boli veľmi sporiví, za výbavu pre prváčika zaplatili minimálne 175 až 200 eur. Ďalšie výdavky zahŕňajú školské výlety, exkurzie alebo povinné kurzy, ako aj krúžky a iné mimoškolské aktivity. Rodiny, ktorých príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo si kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky. Zároveň štát vypláca rodičom prvákov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa vo výške 106,33 eura. Rodičia oň nemusia žiadať, štát ho posiela automaticky spolu s prídavkami na dieťa.